Dohledové kamerové systémy (CCTV)

Provádíme dodávky a realizaci rozsáhlých kamerových dohledových a zabezpečovacích systémů především na bázi IP technologie včetně technologie pro ukládání a zpracování dat.


Implementace IP technologií do kamerových systémů otevírá cestu k využívání špičkových technologií v oblasti bezpečnostního dohledu a řízení výroby, zajišťuje vyšší kvalitu obrazu, lepší přizpůsobivost systémů a efektivnější správu dat.

Zde nabízíme řešení na bázi produktů fy Axis určených zejména pro státní správu a dále pak řešení s produkty firem Huawei a Dahua pro průmyslové objekty.

Pro správu, zpracování a prezentaci dat z kamerových systémů používáme systémy Milestone, C4 nebo i komplexnější systém Desigo CC.

Poptejte nás